RESPECT – Advancing respect for ethical standards by media and respect for ethical media by citizens

About the project

The project aims to achieve a common understanding in Montenegro of what makes the core ethics of journalism and to inform and inspire the stakeholders on how to make ethical journalism work and thus contribute to an increase in the overall quality of reporting and trust in media. Specifically, the project aims to improve the capacities of key stakeholders to reinforce the Code of Ethics in the media in Montenegro and to increase the role of citizens in advancing ethical journalism. The project will create an open space for public discussion on media ethics and promotion of the Code of Ethics, and to enrich a public debate with experience and good practice presented by experts and practitioners from the region and EU. Journalism students will be given an opportunity to obtain practical skills by engaging in the action and stregnthening their knowledge on the Code of Ethics and its application in practice.

Partners:

Funder:

European Union Delegation to Montenegro https://eeas.europa.eu/delegations/montenegro_en

POŠTOVANJE – Unapređivanje poštivanja etičkih standarda od strane medija i poštivanje etičkih medija od strane građana

Cilj projekta je postizanje zajedničkog razumijevanja u Crnoj Gori o tome što čini temeljnu etiku novinarstva i informiranje i inspiriranje dionika kako raditi etičko novinarstvo i tako doprinijeti povećanju ukupne kvalitete izvještavanja i povjerenja u medije. Konkretno, projekt ima za cilj poboljšati kapacitete ključnih dionika za jačanje Etičkog kodeksa u medijima u Crnoj Gori i za povećanje uloge građana u promicanju etičkog novinarstva. Projekt će stvoriti otvoreni prostor za javnu raspravu o medijskoj etici i promicanju Etičkog kodeksa, te obogatiti javnu raspravu iskustvom i dobrom praksom stručnjaka i praktičara iz regije i EU. Studenti novinarstva će dobiti priliku za stjecanje praktičnih vještina uključivanjem u akciju i jačanjem znanja o Etičkom kodeksu i njegovoj primjeni u praksi.

Partneri:

Financijer: Delegacija Europske unije u Crnoj Gori https://eeas.europa.eu/delegations/montenegro_en


Why are ethics important?

At a press conference on February 14, 2018, organized by the Montenegrin Media Institute, on the occasion of the start of the project “Respect – Raising ethical standards in the media and trusting citizens in ethical standards”, Aidan White, the founder and president of the Ethical Journalism Network, talks about the five core ethical values of journalism and why they are important for journalists, media literacy and how they can make journalism more accountable to their audience.

Zašto je etika važna?

Na konferenciji za novinare 14. veljače 2018. godine, u organizaciji Crnogorskog instituta za medije, povodom početka projekta “Poštovanje – podizanje etičkih standarda u medijima i povjerenje građana u etičke standarde”, Aidan White, osnivač i predsjednik Etičke novinarske mreže, govori o pet temeljnih etičkih vrijednosti novinarstva i zašto su oni važni za novinare, medijsku pismenost i kako mogu učiniti novinarstvo odgovornijim prema svojoj publici.


How online media have changed the relationship between media and audiences

Chris Elliott, the interim director of the Ethical Journalism Network, spoke at a panel discussion on content moderation held on May 25, 2018, organized by the Media Institute of Montenegro.

Elliott, who is the former managing editor and readers’ editor of the Guardian, spoke about how online media have changed the relationship between the media and the audience. Sharing his experience from the Guardian Elliott spoke about how media can ethically manage online comment sections and on their social media platforms.

“We also developed 10 guidelines for commenting on the comments posted to the Guardian. This is very important, because, as I said, the point was to create a community and that there are those trends that are very interesting. It worked well and in the best period we had 60-70,000 comments a day, and nine moderators were following these comments.”

Kako su online mediji promijenili odnos između medija i publike

Chris Elliott, privremeni ravnatelj Mreže za etičko novinarstvo, govorio je na panel diskusiji o moderiranju sadržaja održanoj 25. svibnja 2018. u organizaciji Instituta za medije Crne Gore.

Elliott, bivši glavni urednik i urednik časopisa Guardian, govorio je o tome kako su internetski mediji promijenili odnos medija i publike. Razmjenjujući svoje iskustvo iz Guardiana Elliott govorio je o tome kako mediji mogu etički upravljati dijelovima komentara na svojim mrežnim platformama.

“Također smo razvili 10 smjernica za komentiranje komentara upućenih Guardianu. To je vrlo važno, jer, kao što sam rekao, svrha je bila stvoriti zajednicu i da su ti trendovi vrlo zanimljivi. u najboljem razdoblju imali smo 60-70.000 komentara dnevno, a devet moderatora slijedilo je te komentare.”


As part of the project, Chris Elliott penned an article about journalism ethics, sources and reporting on poilitical corruption. The article can be found here: Advancing respect for ethical standards in journalism.

Results

Rezultati


EJN Resources in Montenegrin

Download the EJN 5-point test for hate speech in Montenegrin and use it in your newsroom.

GOVOR MRŽNJE

SUPROTSTAVLJANJE MRŽNJI: MEDIJSKA KAMPANJA TOLERANCIJE U NOVINARSTVU

Kod govora mržnje, novinari i urednici se moraju zapitati i odvojiti malo vremena da procijene mogući utjecaj sadržaja uvredljive i zapaljive prirode. Test koji je razvila Mreža etičkog novinarstva, a koji je zasnovan na međunarodnim tandardima, stavlja akcenat na pitanja u vezi s prikupljanjem, pripremanjem i širenjem vijesti i pomaže da se ono što se kaže i onaj ko to kaže stave u etički kontekst.


The EJN’s Accountable Journalism project

This project with the Montenegro Media Institute – Advancing respect for ethical standards by media and respect for ethical media by citizens – comes under the umbrella of the EJN’s Accountable Journalism project.

Accountable Journalism Monitoring media ethics across the globe Project

This collaborative project aims to be the world’s largest collection of ethical codes of conduct and press organisations. The AccountableJournalism.org website has been developed as a resource to on global media ethics and regulation systems, and provides advice on ethical reporting and dealing with hate speech.

The Accountable Journalism project was conceived in 2002, by Claude-Jean Bertrand, who wanted to build the largest database of media codes of conduct and press councils in the world. In 2015, The Reynolds Journalism Institute and the Ethical Journalism Network refurbished the database leading to the creation of the Accountable Journalism site.

       

Watch this online debate between Randy Picht, Executive Director of the the Donald W. Reynolds Journalism Institute and Stefanie Chernow, of the Ethical Journalism Network from 23 November 2015 to mark the launch of the Accountable Journalism database.

MONTENEGRO RESOURCES

Support the work of the Ethical Journalism Network

If you share our mission, please consider donating to the Ethical Journalism Network. Your financial contribution will help the EJN to support journalists around the world who are striving to uphold ethical practices in order to build public trust in good journalism.

SUPPORT US NOW