2nd August 2019
By Wendy Collinson

EJN Video: Media Must Not Judge – No one is guilty until proven otherwise

This video is part of a project “RESPECT – Advancing respect for ethical standards by media and respect for ethical media by citizens” supported by the European Union.

Background

The project aims to achieve a common understanding in Montenegro what makes the core ethics of journalism and to inform and inspire the stakeholders how to make ethical journalism work and thus contribute to increase in the overall quality of reporting and trust in media. Specifically, the project aims to improve the capacities of key stakeholders to reinforce the Code of Ethics in the media in Montenegro and to increase the role of citizens in advancing ethical journalism. The project will create an open space for public discussion on media ethics and promotion of the Code of Ethics, and to enrich a public debate with experience and good practice presented by experts and practitioners from the region and EU. Journalism students will be given an opportunity to obtain practical skills by engaging in the action and to strengthen knowledge of the Code of Ethics and its application in practice.

Partners

– Montenegro Media Institute http://www.mminstitute.org/

– Peace Institute (Slovenia) http://www.mirovni-institut.si

– Ethical Journalism Network (UK) https://ethicaljournalismnetwork.org/

Funder: European Union Delegation to Montenegro https://eeas.europa.eu/delegations/mo…


Unapređivanje poštivanja etičkih standarda od strane medija i poštivanje etičkih medija od strane građana Cilj projekta je postizanje zajedničkog razumijevanja u Crnoj Gori o tome što čini temeljnu etiku novinarstva i informiranje i inspiriranje dionika kako raditi etičko novinarstvo i tako doprinijeti povećanju ukupne kvalitete izvještavanja i povjerenja u medije. Konkretno, projekt ima za cilj poboljšati kapacitete ključnih dionika za jačanje Etičkog kodeksa u medijima u Crnoj Gori i za povećanje uloge građana u promicanju etičkog novinarstva. Projekt će stvoriti otvoreni prostor za javnu raspravu o medijskoj etici i promicanju Etičkog kodeksa, te obogatiti javnu raspravu iskustvom i dobrom praksom stručnjaka i praktičara iz regije i EU. Studenti novinarstva će dobiti priliku za stjecanje praktičnih vještina uključivanjem u akciju i jačanjem znanja o Etičkom kodeksu i njegovoj primjeni u praksi.

Partneri

– Institut za medije Crne Gore http://www.mminstitute.org/

– Mirovni Institut (Slovenija) http://www.mirovni-institut.si

Partner: mreža etičkog novinarstva (UK) https://ethicaljournalismnetwork.org/

Financijer: Delegacija Europske unije u Crnoj Gori https://eeas.europa.eu/delegations/mo…