1. Etisk Kontekst

Migranter og flyktninger er en sårbar minoritet som raskt kan komme i gapestokken for samfunnets problemer – sosial og økonomisk nedgang, kriminalitet og arbeidsløshet, press på velferdstjenester og manglende sikkerhet.

Media kan utfordre disse truslene og få folk til bedre å forstå den sammensatte historien om  migrasjon ved å bruke etiske prinsipper, unngå grove stereotypier, utvikle en god redaksjonell praksis og involvere publikum. Særlig bør journalister bruke og respektere de følgende fem journalistiske kjerneprinsippene i arbeidet sitt:

 • Nøyaktighet – faktabasert rapportering, analyse og kommentarer
 • Uavhengighet – journalistikk fri for selvsensur og politisk press
 • Upartiskhet – rettferdig rapportering som forteller alle sider ved historien
 • Medmenneskelighet – følsom og varsom journalistikk som unngår å skade uten grunn
 • Etterprøvbarhet – medias gjennomsiktighet og forpliktelse til å korrigere feil

2. Redaksjonell Praksis

Mediebedrifter og fagforeninger og forbund for journalister bør lage bra guidebøker med gode eksempler for rapportering om migranter og flyktninger. I tillegg bør alle media undersøke sine interne strukturer for å være sikre på at de forteller historien på den mest effektive måten.

Nyhetsorganisasjoner kan:

 • Utnevne spesialiserte reportere med godt kjennskap til emnet migrasjon og flyktninger
 • Gi detaljert informasjon om bakgrunnen til migranter og flyktninger og konsekvensene av migrasjon. Det er særlig viktig å notere at viktige undersøkelser viser hvordan migrasjon kan styrke nasjonale økonomier i et lengre perspektiv, selv der det kan være kortsiktige utfordringer
 • Unngå politisk slagside og utfordre tilslørende håndtering av fakta og oppfordring til hat, særlig ved politiske, religiøse og andre samfunnsledere og offentlige personer
 • Respektere kilder til informasjon og gi anonymitet til de som mest trenger det, særlig de som er sårbare og mest utsatt for risiko
 • Etablere gjennomsiktige og tilgjengelige interne systemer for å håndtere klager fra publikum over dekningen av saker som gjelder migrasjon og flyktninger
 • Gå gjennom ansettelsespolitikk for å sikre mangfold når det gjelder reportere og redaktører fra minoriteter
 • Sørge for opplæring av journalister og redaktører som dekker alt fra internasjonale konvensjoner og lovverk til rettighetene flyktninger har og hva slags begreper som skal brukes i saker som gjelder flyktninger
 • Overvåke dekning regelmessig. Organisere interne diskusjoner om hvordan man skal utvikle og styrke dekningen av migrasjon
 • Håndtere kommentarer på internett og involvere publikum for å sikre at historier om migrasjon ikke brukes som en plattform for overgrep og intoleranse

Medieforbund og fagforeninger for journalister kan også støtte nasjonale strukturer for uavhengig regulering eller selvdømmeordning for journalistikk, for eksempel medieråd.

Der det er vær varsom regler og retningslinjer for hele bransjen som gjelder ikke-diskriminering, bør disse også dekke rapportering om migrasjon.

3. Involvere Publikum og Migranter

Flyktninggrupper, aktivister og ikke-statlige organisasjoner – mange av dem kan gi viktig informasjon til media – kan få opplæring i hvordan de best kommuniserer med journalister.

Media kan fortelle sitt publikum om sin policy og redaksjonell tilnærming som kan oppmuntre lesere, seere og lyttere til å bidra med nyttig tilleggsinformasjon.

4. Utfordre hat språk

Hatspråk er utbredt i media. Ofte kan det ikke forebygges når det kommer ut av munnen til viktige offentlige personer, men journalister bør huske på at det ikke nødvendigvis har nyhetsverdi at noen sier noe oppsiktsvekkende. EJN har utviklet en 5 punkt test for hatspråk som kan være et nyttig redskap for redaksjoner.


Download the 5-point test for hate speech infographic in English, French and Arabic

       

5. Krev Tilgang På Informasjon

Media kan ikke rapportere uten tilgang på troverdig informasjon og fakta. Når tilgang på informasjon er begrenset – for eksempel når journalister ikke kan komme inn i flyktningleirer – bør media og grupper i det sivile samfunn presse myndighetene både nasjonalt og internasjonalt til å være mer gjennomsiktige.

Media og fagforeninger for journalister bør møte politi, myndigheter og relevante kontorer regelmessig for å sikre at journalister har sikre forhold å arbeide under og tilgang til den informasjonen de trenger.


Some Useful Links

Glossaries

 • International Organization for Migration
  (IOM Key migration terms)
 • United Nations Alliance of Civilizations
 • (UNAOC) Media Friendly Glossary for Migration

Statistics

 • United Nations High Commissioner for Refugees
 • (UNHCR) Statistics and Operational Data
 • International Organization for Migration
  (IOM) World Migration Report
 • Internal Displacement Monitoring Center
 • Global Estimates 2015
 • Norwegian Refugee Council
  (NRC) Resources Publications

Sources

 • International Refugee Law – Everything you need
  to know from the UNHCR
 • Institute for the Study of International
  Migration (ISIM)
 • Refugee Studies Centre (RSC)
 • International Labour Organization (ILO)
 • Council of Europe (COE)
 • European Network Against Racism (ENAR)
 • European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
 • Forced Migration Online
 • The Journal of International Migration and Integration (JIMI)
 • The Global Migration Centre (GMC)
 • European Union Agency for
  Fundamental Rights (FRA)
 • Red Cross Global Campaign on Migration
 • Middle East Migration Issues (Migration Policy Institute)

Resources for journalists

 • Accountable Journalism Database
 • Africa’s Media Silence over Migration Crisis
 • BBC: Migration in Figures
 • Climate News Network
 • Dart Centre Covering Migration Tips for Journalists
 • Ethical Journalism Network: Migrants or Refugees?
 • Ethical Journalism Network Five-Point Test for Hate-speech
 • Europe: The Migrant Files
 • Jean Paul Marthoz: “How to cover migration”
 • Getting the Facts Right: Ethnicity and Religion (ARTICLE 19)
 • Media Diversity Institute
 • Statewatch
 • UK NUJ Migration Reporting Guide for Journalists
 • Data-Based Study into Characteristics of Migration Coverage in Canada, France, Germany, the Netherlands, and the United States – Summary report and Full presentation
 • Why Al Jazeera will not say Mediterranean Migrants
 • David Cameron: ”Swarm” of Migrants crossing Mediterranean
 • Ten myths about migration
 • Guardian Special Report:
 • Hardline Australia, confused Scandinavia and tense Russia: The global immigration picture
 • Generation E – Data Driven Project Report on Youth Migration from Southern Europe
 • The Med: One final danger in a migrant´s odyssey
 • The Arduous Journey of Colombian Migrants Headed for Chile
 • What crime have I committed to be held like this? Inside Yarl´s Wood
 • Risking their lives to cross the border: Europe or Die
 • Jimmy Breslin: “The Short Sweet Dream of Eduardo Gutierrez”
 • Giovanna dell’Orto/Vicki Birchfield: “Reporting at the Southern Borders Journalism and Public Debates on Immigration in the U.S. and the E.U.”
 • Peter Andreas/Kelly Greenhill: “Sex, Drugs and Body Counts”
 • Fabrizio Gatti: “Bilal”

Main image: Migrants arriving from Athens to the border between Greece and Former Yugoslav Republic of Macedonia. ©IOM/Amanda Nero 2015

Download the report (English)

BROWSE THE REPORT (NORSK)

BROWSE THE REPORT (ENGLISH)

Support the work of the Ethical Journalism Network

If you share our mission, please consider donating to the Ethical Journalism Network. Your financial contribution will help the EJN to support journalists around the world who are striving to uphold ethical practices in order to build public trust in good journalism.

SUPPORT US NOW