Ethical Guidelines on Migration Reporting – Romanian

Ghid în cinci pași pentru raportarea migrației

1.Fapte, nu prejudecăți

  • Am oferit informații precise și imparțiale, incluzive și bazate pe fapte în raportul nostru?
  • Acționăm independent de relatările alimentate mai degrabă de politică și emoții decât de fapte?
  • Raportăm într-un mod corect și transparent impactul migrației asupra comunității?

2. Să cunoaștem legea

  • Solicitant de azil? Refugiat? Victimă a traficului? Lucrător migrant? Ne referim la aceștia prin migrant ilegal? Înțelegem și folosim definițiile asociate migrației în mod corect și atragem atenția publicului nostru că drepturile migranților sunt recunoscute prin legislația internațională, regională și națională?

3. Să dăm dovadă de umanitate

  • Umanitatea este esența jurnalismului etic. Este necesar să ne controlăm emoțiile, să evităm victimizarea, simplificarea și încadrarea acoperirii într-un context umanitar îngust, care nu ține seama de imaginea de ansamblu.

4. Să vorbim pentru toți

  • Am făcut auzite vocile migranților? Ascultăm comunitățile prin care ei trec sau cărora li se alătură? Să chestionăm nivelul de reprezentativitate al celor ce s-au auto-numit purtători de cuvânt ai migranților sau comunităților.

5. Combateți ura

  • Am evitat extremismul? Ne-am acordat răgazul de a evalua în ce măsură un conținut alarmant despre migranți sau despre cei ce limitează migrația poate instiga la ură? Cuvinte precum “roiuri”, “potopuri” și “valuri” ar trebui să fie tratate cu precauție, la fel cum ar trebui să fie evităm folosirea nediscriminatorie a termenilor “rasism” și “xenofobie”.

 

Download the infographic

 


Migration Reporting Guidelines

To provide support to journalists covering migration the EJN launched new guidelines in September 2016 at the Global Forum for Media Development. Download the guidelines here, or watch the video below explaining them by the EJN’s chair Dorothy Byrne.

3rd February 2017
By Tom Law

Infographics