6th October 2017
By Tom Law

Ethical Guidelines on Migration Reporting – Estonian

Viiepunktiline juhend migratsiooni kajastamiseks

Translated by the Estonian Human Rights Centre

1. Faktid, mitte eelarvamused

  • Kas meie kajastus on täpne, erapooletu, kaasav ja faktipõhine?
  • Kas me tegutseme sõltumatult narratiividest, mis tuginevad poliitikale ja emotsioonidele ja mitte faktidele?
  • Kas kajastame migratsiooni mõjusid kogukondadele õiglaselt ja läbipaistvalt?

2. Tunne seadust

  • Varjupaigataotleja? Pagulane? Inimkaubanduse ohver? Välistööline? Kas me kasutame mõistet ebakorrapärane migrant? Kas me mõistame ja kasutame migrante puudutavaid definitsioone õigesti ja kas me väljendame selgelt oma sihtgrupile, mis õigused migrantidel on tulenevalt rahvusvahelistest, regionaalsetest ja riiklikest õigusaktidest?

3. Näita inimlikkust

  • Inimlikkus on eetilise ajakirjanduse tuum. Siiski peame me hoidma oma emotsioonid vaos, vältima ohvristamist, ülelihtsustamist ja kajastuse paigutamist piiratud humanitaarkonteksti, mis ei võta arvesse laiemat tausta.

4. Räägi kõigi eest

  • Kas me anname migrantidele hääle? Kas me kuulame kogukondi, kust nad läbi lähevad või kellega ühinevad? Uuri, kuivõrd ennast kogukondade ja migrantide eestkõnelejana määratlenud inimesed seda tegelikult on.

5. Astu vaenule vastu

  • Kas oleme vältinud äärmuslust? Kas oleme võtnud aja, et hinnata, kas provokatiivne sisu migrantide või migratsiooni piirata soovijate kohta võib viia vaenu õhutamiseni? Sõnadesse ‘massid’, ‘tulvad’ ja ‘lained’ tuleks suhtuda ettevaatusega, samamoodi nagu sõnade ‘rassism’ ja ‘ksenofoobia’ valimatusse kasutamisesse.
Download the infographic

Migration Reporting Guidelines

To provide support to journalists covering migration the EJN launched new guidelines in September 2016 at the Global Forum for Media Development. Download the guidelines here, or watch the video below explaining them by the EJN’s chair Dorothy Byrne.