7th November 2016
By Tom Law

Ethical Guidelines on Migration Reporting – Czech

5 zásad informování o migraci

1. Fakta místo předsudků

  • Jsme přesní a bylo naše zpravodajství nestranné, nevyloučili jsme nikoho a drželi jsme se faktů?
  • Jednáme nezávisle na narativech, které přicházejí z prostředí politiky a nenadřazujeme emoce faktům?
  • Podáváme férovou a transparentní zprávu o vlivu migrace na komunity?

2. Udělejme si jasno v právních otázkách

  • Žadatel o azyl? Ekonomický migrant? Uprchlík? Oběť obchodování s lidmi? Rozumíme pojmům a informujeme své publikum o národních a mezinárodních právech migrantů?

3. Ukažme lidskost

  • Lidskost je jedním ze základů žurnalistické etiky. Musíme však udržet své emoce na uzdě, vyhnout se vytváření obrazu oběti, přílišnému zjednodušování a rámování zpravodajství do příliš úzkého humanitárního rámce, který nebere v potaz širší perspektivu.

4. Mluvme za všechny

  • Nechybí nám hlasy migrantů? Nasloucháme komunitám, přes které procházejí nebo do nichž se stěhují? Ptejme se sami sebe, jak reprezentativní jsou samozvaní mluvčí komunit i migrantů

5. Postavme se nenávisti

  • Vyhnuli jsme se extremismu? Zamysleli jsme se nad tím, jestli štvavé výroky o migrantech nebo těch, kteří se snaží migraci omezovat, nemohou vyvolávat nenávist? K výrazům jako “vlna”, “příval” nebo “záplava” by se mělo přistupovat obezřetně, stejně jako k nahodilému užívání pojmů “rasismus” či “xenofobie”.
Download the infographic

Migration Reporting Guidelines

To provide support to journalists covering migration the EJN launched new guidelines in September 2016 at the Global Forum for Media Development. Download the guidelines here, or watch the video below explaining them by the EJN’s chair Dorothy Byrne.