8th November 2016
By Tom Law

Ethical Guidelines on Migration Reporting – Finnish

Viiden kohdan ohje maahanmuuttouutisointiin

1. Faktoja, ei ennakkoluuloja

  • Onko uutisointimme täsmällistä, puolueetonta ja kattavaa? Perustuuko uutisointimme faktoihin?
  • Onko toimintamme riippumatonta narratiiveista, jotka pohjaavat politiikkaan ja tunteisiin ennemmin kuin faktoihin?
  • Uutisoimmeko reilusti ja avoimesti maahanmuuton vaikutuksista yhteisöihin?

2. Tunne lait

  • Turvapaikanhakija? Työperäinen maahanmuuttaja? Pakolainen? Ihmissalakuljetuksen uhri? Ymmärrämmekö käytetyt termit ja selitämmekö maahanmuuttajien kansalliseen ja kansainväliseen lakiin perustuvat oikeudet yleisölle?

3. Osoita inhimillisyyttä

  • Inhimillisyys on eettisen journalismin perusta. Silti meidän täytyy olla tarkkana tunteidemme kanssa, välttää uhriuttamista, liikaa yksinkertaistamista ja asioiden kehystämistä kapeassa humanitäärisessä kontekstissa, joka ei ota huomioon laajempaa kokonaisuutta.

4. Puhu kaikkien suulla

  • Kuuluvatko maahanmuuttajien äänet? Kuuntelemmeko yhteisöjä, joiden kautta he kulkevat tai joihin he kiinnittyvät? Harkitse, kuinka edustavia itsenimetyt yhteisöjen ja maahanmuuttajien äänitorvet ovat.

5. Haasta viha

  • Vältämmekö ääriajattelun? Olemmeko punninneet, voiko yllyttävä tai provosoiva, maahanmuuttajia tai maahanmuuton vastustajia koskeva sisältö johtaa vihaan? Ilmaisuihin, kuten “parvi”, “tulva” ja “aalto” tulisi suhtautua varauksella, kuten myös sanojen ”rasismi” ja ”muukalaispelko” harkitsemattomaan käyttöön.
Download the infographic

Migration Reporting Guidelines

To provide support to journalists covering migration the EJN launched new guidelines in September 2016 at the Global Forum for Media Development. Download the guidelines here, or watch the video below explaining them by the EJN’s chair Dorothy Byrne.