15th September 2016
By Tom Law

5-Point Test for Hate Speech – Albanian

GJUHA E URREJTJES

Download the EJN 5-point test for hate speech in Albanian and use it in your newsroom

KTHIMI I FAQES SË URREJTJES: FUSHATË MEDIATIKE PËR TOLERANCËN NË GAZETARI

Kur bëhet fjalë për gjuhën e urrejtjes, gazetarët dhe redaktorët duhet të bëjnë një pauzë dhe të gjejnë kohë për të gjykuar ndikimin potencial të përmbajtjes ofenduese dhe nxitëse të urrejtjes. Testi më poshtë, i zhvilluar nga EJN-ja dhe i mbështetur në standardet ndërkombëtare, thekson çështje të lidhura me mbledhjen, përgatitjen dhe shpërndarjen e lajmeve dhe ndihmon në përcaktimin e asaj që është thënë dhe autorësinë e saj në një kontekst etik.

TESTI ME 5 PIKA PËR GAZETARËT

1. STATUSI I FOLËSIT

  • Sa ndikim ka pozicioni që ka folësi në motivet e tij/saj?
  • A duhet të dëgjohen, apo thjesht të injorohen?

2. KU ARRIN FJALA

  • Sa larg udhëton fjala?
  • A ka një model sjelljeje?

3. QËLLIMET E FJALËS

  • Sa vlerë ka ajo për folësin dhe interesat e tyre?
  • A synohet ajo që të shkaktojë qëllimisht dëme për të tjerët?

4. VETË PËRMBAJTJA

  • A është e rrezikshme gjuha e urrejtjes?
  • A është në gjendje ajo të nxisë dhunën ndaj të tjerëve?

5. KLIMA PËRRETH SOCIALE / EKONOMIKE / POLITIKE

  • Kush mund të ndikohet negativisht?
  • A ekziston një histori konflikti ose diskriminimi?

GJEJ NJË SENSACION! MOMENT PËR TË REFLEKTUAR

MOS BËNI SENSACION!

SHMANGNI PËR BOTIMIN TË BOTUAR

Download our 5-Point Test for Hate Speech (Albanian – Shqiptar) here

Download


The EJN’s 5-Point Test Infographics

The EJN’s 5-point test infographic has been translated into over 20 languages. Download it and use it in your newsroom. Contact us if you would like to support the campaign by translating the test into more languages.

Hate Speech


Watch the EJN Hate Speech video series

The dangers of hate speech in journalism are well known and can have tragic consequences. In response, the Ethical Journalism Network launched the Turning the Page of Hate campaign in 2014 to mark the 20 year anniversary of the Rwandan genocide.