Swahili Infographic on migration reporting by EJN

  1. Ukweli si upendeleo

  • Je, tunakuwa sahihi na tumekuwa waadilifu kujumuisha maswala yote yenye ukweli tunaporipoti?
  • Je, tunakuwa huru kutokana na matamshi ya kisiasa na hisia badala ya ukweli?
  • Je, tunaripoti kwa njia ya haki na wazi athari za uhamiaji kwa jamii?

2. Kujua sheria

  • Mtafutaji hifadhi ? Mhamiaji wa kiuchumi? Mkimbizi? Muathiriwa wa ulanguzi wa binadamu? Je, tunaelewa kanuni na kuwasilisha haki za kisheria za kitaifa na kimataifa za wahamiaji kwa hadhira yetu?

3. Onyesha ubinadamu

  • Ubinadamu niwamuhimu katika uanahabari wa kimaadili. Lakini tunapaswa kuthibiti hisia zetu, epusha kudhulumu, kueleweka visivyo na kuelezea matukio katika mtazamo finyu wa kibinadamu usioangazia taswira pana.

4. Zungumza kwa niaba ya wote

  • Je, tuna sauti za wahamiaji? Je, tunazisikiliza jamii ambazo wakimbizi wanapitia au kujiunga nazo ? Dadisi jinisi walivyo waakilishi waliojiteua wa jamii na pia wasemaji wa wahamiaji.

5. Pinga chuki

  • Je, tumejiepusha na itikadi kali? Je, tumepata muda wa kutathmini iwapo taarifa za matamshi ya uchochezi kuhusu wahamiaji ama wanaotaka kuthibiti uhamiaji zinavyoweza kusababisha chuki? Maneno kama vile “nzige”, “mafuriko” na “mawimbi” yanapaswa kutamkwa kwa tahadhari sawa na matumizi ya maneno kama vile “ubaguzi wa rangi” na “chuki dhidi ya wageni”.
[/vc_column]
[/vc_row]

Ethical Journalism Guidelines for Migration Reporting

Latest News on Migration Reporting