Migration Reporting Guidelines Hungarian Infographic

1. Tények Elfogultság Nélkül

  • Újságírói munkánkat alaposan, pártatlanul, nyitottan és a tényekre alapozva végezzük?
  •  Függetleníteni tudjuk magunkat a tényeket elhomályosító politikai alaptételektől és az érzelmektől?
  •  Korrekt és átlátható módon mutatjuk be a migráció hatását az általa érintett közösségek életében?

2. Ismerjük Meg a Jogi Környezetet!

  • Menedékkérő? Gazdasági bevándorló? Menekült? Emberkereskedelem áldozata? Valóban értjük a szakkifejezéseket és kellőképpen tájékoztatjuk a közvéleményt a migránsokat érintő hazai és nemzetközi jogszabályokról?

3. Legyünk Humánusak!

  • Az emberséges alapállás az etikus újságírás lényege. Ugyanakkor érzéseinket egyensúlyban kell tartanunk, kerülnünk kell az áldozatképzést, a túlzó leegyszerűsítéseket és azt, hogy a kérdéseket csak humanitárius összefüggésekben, a tágabb valóság gyelmen kívül hagyásával mutassuk be.

4. Minden érintett szemszögébőL beszélj!

  • Vannak a migránsok közül megszólalóink? Meghallgatjuk azokat a közösségeket is, amelyekkel a migránsok kapcsolatba kerülnek? Gondoljuk végig, hogy a migránsok és a migráció által érintett közösségek nevében nyilatkozók mennyiben képviselik társaikat!

5. Ne Adjunk Teret A Gyűlölködésnek!

  • Valóban elkerültük a szélsőséges megnyilvánulásokat? Alaposan végiggondoltuk, hogy a migránsokkal vagy éppen a migráció korlátozását kezdeményezőkkel kapcsolatos indulatkeltő tartalmak kelthetnek-e gyűlöletet? Bánjunk óvatosan olyan kifejezésekkel, mint a migránsok “tömege”, “özöne” vagy “hullámai”, ahogyan a “rasszizmus” és az “idegengyűlölet” kifejezéseket se használjuk válogatás nélkül!

Ethical Journalism Guidelines for Migration Reporting

Latest News on Migration Reporting