VAENUKÕNE

Download the EJN 5-point test for hate speech in Estonian and use it in your newsroom.

PÖÖRAME UUE LEHE VAENU OSAS: MEEDIAKAMPAANIA SALLIVUSE SUURENDAMISEKS AJAKIRJANDUSES

Mis puutub vaenukõnesse, siis, ajakirjanikud ja toimetajad peavad teadlikult hindama solvava ja provokatiivse materjali võimalikku mõju. Järgnev test, mille EJN on koostatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, rõhutab küsimusi, mis on seotud uudiste leidmisega, ette valmistamisega ja avaldamisega, ja aitab eetilises kontekstis määrata, mida öeldakse ja kes seda ütleb.

VAENUKÕNE – 5 PUNKTI TEST AJAKIRJANIKELE

1. KÕNELEJA STAATUS

  • Kuidas võib nende positsioon mõjutada nende motiive?
  • Kas nende arvamust peaks üldse arvesse võtma või lihtsalt eirama?

2. VÄLJAÖELDU ULATUS

  • Kui paljudeni väljaöeldu jõuab?
  • Kas on täheldada kindlat käitumismustrit?

3. VÄLJENDUSE EESMÄRGID

  • Kuidas väljaöeldu toob kasu kõnelejale ja teenib tema huve?
  • Kas see on tahtlikult mõeldud teisi kahjustama?

4. VÄLJAÜTLEMISE SISU

  • Kas äljaütlemine on ohtlik?
  • Kas see võib õhutada vägivalda teiste vastu?

5.ÜMBRITSEV KESKKOND SOTSIAALNE/ MAJANDUSLIK / POLIITILINE

  • Kes võib olla negatiivselt mõjutatud?
  • Kas see asetub varasema konflikti või diskrimineerimise konteksti?

ÄRA TEKITA KÕMU!

VÄLDI KIIRUSTADES AVALIKUSTAMIST

VÕTA AEGA JÄRELEMÕTLEMISEKS

 

Hate Speech

The dangers of hate speech in journalism are well known and can have tragic consequences. In response, the Ethical Journalism Network launched the Turning the Page of Hate campaign in 2014 to mark the 20 year anniversary of the Rwandan genocide.

Find our more about the EJN test for hate speech