Download the EJN 5-point test for hate speech in Swahili and use it in your newsroom.

KUGEUZA UKURASA WA CHUKI: KAMPEINI YA VYOMBO VYA HABARI YA UVUMILIVU KWENYE UANAHABARI.

Kuhusu hotuba za chuki, anahabari na wahariri wanapaswa kuchukuwa muda kabla ya maamuzi kuhusu uwezekano wa athari ya hotuba za chuki na uchochezi. Majaribo yafuatayo yaliyotayarishwa na EJN kwa kuzingatia viwango vya kimataifa, yanaangazia maswali katika mchakato wa ukusanyaji, utayarishaji na uenezaji wa habari na kusaidia kuripoti kinachosemwa na anayekisema kwa njia ya kimaadili

Swahili 5 Point Test for hate speech

VIPENGEE 5 VYA MAJARIBIO KWA WANAHABARI

 1. HADHI YA MZUNGUMZAJI

 • Ni vipi malengo yao yanaweza kushawishiwa na hadhi yao ?
 • Je, wanapaswa kusikilizwa ama kupuuzwa ?

2. KIWANGO CHA HOTUBA

 • Hotuba hizo zinaezwa kwa kasi gani ?
 • Kuna mtindo wa tabia ya aina fulani ?

3. MALENGO YA HOTUBA

 • Yamfaidi vipi mzungumzaji na maslahi yao ?
 • Imenuiwa kimaksudi kusababisha kwa wengine ?

4. YALIYOMO KWENYE HOTUBA

 • Je, hotuba ni hatari ?
 • Zinaweza kuchochea ghasia kwa wengine ?

5. MAZINGIRA YA KARIBU KIJAMII/KIUCHUMI/KISIASA

 • Nani anaweza kuathirirwa ?
 • Je, kuna historia ya mzozo ama ubaguzi ?

USIONGEZE CHUMVI !

EPUSHA HARAKA YA KUCHAPISHA

TAFAKARI KWA MUDA

Hate Speech

The dangers of hate speech in journalism are well known and can have tragic consequences. In response, the Ethical Journalism Network launched the Turning the Page of Hate campaign in 2014 to mark the 20 year anniversary of the Rwandan genocide.

Find our more about the EJN test for hate speech