Download the EJN 5-point test for hate speech in Finnish and use it in your newsroom.

MEDIA PELKOA VASTAAN: KAMPANJA SUVAITSEVAISEN JOURNALISMIN PUOLESTA

Vihapuhe: Kun kyse on vihapuheesta, journalistien täytyy pysähtyä ja käyttää aikaa arvioidakseen loukkaavan tai provosoivan sisällön mahdollisia vaikutuksia. Tämä eettisen journalismin verkoston (EJN) kehittämä testi perustuu kansainvälisiin standardeihin ja nostaa kysymyksiä liittyen uutistiedon hankintaan, käsittelyyn ja jakamiseen ja auttaa sijoittamaan eettiseen kontekstiin sen, mitä sanotaan ja kuka sanoo.

5-Point Test for Hate Speech in Finnish by EJN

5 KOHDAN TESTI JOURNALISTEILLE

1. KUKA PUHUU

  • Miten puhujan asema vaikuttaa hänen motiiveihinsa?
  • Pitäisikö heitä edes kuunnella vai jättää huomiotta?

2. KUULUVUUS

  • Kuinka kauas puhe kantaa?
  • Toistuuko tällainen puhe useinkin?

3. PÄÄMÄÄRÄ

  • Miten puhe hyödyttää puhujaa ja hänen etujaan?
  • Onko sen tarkoitus aiheuttaa vahinkoa jollekulle?

4. ITSE SISÄLTÖ

  • Onko puhe vaarallista?
  • Voiko se johtaa väkivaltaan?

5. ILMAPIIRI YHTEISKUNNALLINEN / TALOUDELLINEN / POLIITTINEN

  • Kehen puhe voi vaikuttaa negatiivisesti?
  • Onko taustalla ristiriitoja tai syrjintää?

ÄLÄ TEE SENSAATIOITA!  

VÄLTÄKIIRETTÄ JULKAISTA

MIETI VIELÄ HETKI

Hate Speech

The dangers of hate speech in journalism are well known and can have tragic consequences. In response, the Ethical Journalism Network launched the Turning the Page of Hate campaign in 2014 to mark the 20 year anniversary of the Rwandan genocide.

Find our more about the EJN test for hate speech