Ethical Guidelines on Migration Reporting

5 zásad informování o migraci

Download the EJN Guidelines on Migration Reporting in Czech and use it in your newsroom.

Migration Reporting Guideline Czech

 1. Fakta místo předsudků

 • Jsme přesní a bylo naše zpravodajství nestranné, nevyloučili jsme nikoho a drželi jsme se faktů?
 • Jednáme nezávisle na narativech, které přicházejí z prostředí politiky a nenadřazujeme emoce faktům?
 • Podáváme férovou a transparentní zprávu o vlivu migrace na komunity?

2. Udělejme si jasno v právních otázkách

 • Žadatel o azyl? Ekonomický migrant? Uprchlík? Oběť obchodování s lidmi? Rozumíme pojmům a informujeme své publikum o národních a mezinárodních právech migrantů?

3. Ukažme lidskost

 • Lidskost je jedním ze základů žurnalistické etiky. Musíme však udržet své emoce na uzdě, vyhnout se vytváření obrazu oběti, přílišnému zjednodušování a rámování zpravodajství do příliš úzkého humanitárního rámce, který nebere v potaz širší perspektivu.

4. Mluvme za všechny

 • Nechybí nám hlasy migrantů? Nasloucháme komunitám, přes které procházejí nebo do nichž se stěhují? Ptejme se sami sebe, jak reprezentativní jsou samozvaní mluvčí komunit i migrantů

5. Postavme se nenávisti

 • Vyhnuli jsme se extremismu? Zamysleli jsme se nad tím, jestli štvavé výroky o migrantech nebo těch, kteří se snaží migraci omezovat, nemohou vyvolávat nenávist? K výrazům jako “vlna”, “příval” nebo “záplava” by se mělo přistupovat obezřetně, stejně jako k nahodilému užívání pojmů “rasismus” či “xenofobie”.

  [/vc_column_text]

  Ethical Journalism Guidelines for Migration Reporting

  Latest News on Migration Reporting

  [/vc_column][/vc_row]